Lähdeluettelo

Atopialiiton verkkosivut. Atooppinen ihottuma [viitattu 11.6.2014].
http://www.atopialiitto.fi/tietoa_atopiasta/atooppinen_ihottuma

Balp MM. The Impact of Chronic Urticaria from the Patient´s Perspective: A Survey in Five European Countries. Patient 2015;8:551–558.

Duodecim. Atooppinen ekseema, yleinen kutinaa aiheuttava ihotauti. Käyvän hoidon potilasversiot [viitattu 12.6.2014]. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00081&suositusid=hoi50077

Duodecim. Atooppinen ekseema. Käypä hoito ‑suositus [viitattu 12.6.2014]. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50077

Duodecim. Psoriaasi (iho ja nivelet). Käypä hoito ‑suositus. [viitattu 25.4.2014]. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50062

Duodecim. Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi). Käyvän hoidon potilasversiot [viitattu 25.4.2014]. http://www.kaypahoito.fi/web/kh/potilaalle/suositus?id=khp00073&suositusid=hoi50062

Haahtela T, Hannuksela M, Mäkelä M, Terho E. Allergia, 1. painos. Duodecim 2007.

Hannuksela M. Atooppinen iho -opas. Allergia- ja Astmaliitto 2012.

Hannuksela M. Ihotaudit, 2. painos. Duodecim 2011.

Hannuksela M. Kutina, 1. painos. Duodecim 2009.

Hannuksela M. Tietoa potilaalle: Angioödeemat (“allerginen turvotus”). Lääkärikirja Duodecim 18.2.2013.

Hannuksela M. Tietoa potilaalle: Autoimmuuninokkosihottuma. Lääkärikirja Duodecim 20.11.2012.

Hannuksela-Svahn A. Angioödeemat (“allerginen turvotus”). Lääkärikirja Duodecim 19.8.2014.

Hannuksela-Svahn A. Nokkosihottuma eli urtikaria. Lääkärikirja Duodecim 1.7.2014.

Hennino A. et al. Pathophysiology of Urticaria. Clin Rev Allergy Immunol. 2006;30(1):3-11.

Huttunen Tuula, psoriasisliiton kuntoutushoitaja. Haastattelu 15.4.2014.

IFPMA. Psoriasis infograph [viitattu 28.5.2014]. International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and associations. http://www.ifpma.org/resources/infographics.html

Kang MJ, Kim HS, Kim HO, Park YM. The impact of chronic idiopathic urticaria on quality of life in Korean patients. Ann Dermatol 2009;21:226–9.

Kulthanan K. ym. Angioedema: Clinical and Etiological Aspects. Clin Dev Immunol 2007;2007:26438.

Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Ihotautilääkäriyhdistyksen asettama työryhmä. Helsinki: Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, 20142 [viitattu 1.9.2014]. www.käypähoito.fi

Lahti A. Iho ja psyyke – minäkuva. Spekula 2002;3. http://www.spekula.oulu.fi/arkisto/2002/3/teema_03.htm

Matero H, Pietilä A-M, Kankkunen P. Iho- ja nivelpsoriasista sairastavan hoidon jatkuvuus ­– systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Tutkiva hoitotyö 2007:5;25–31.

Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C ym. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria: A GA2LEN task force report. Allergy 2011;66:317–30.

McGrath JA ja Uitto J: Anatomy and organization of human skin. Kirjassa: Burn T ym (toim): Rook’s Textbook of dermatology (8. Ed). Wiley Blackwell, Oxford 2010.

Metsäntutkimuslaitos. Metsäntutkimuksen ja lääketieteen yhteistyöllä luodaan uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseksi ja elinkeinoelämälle. Metlan tiedote 26.5.2011 [viitattu 25.5.2014]. http://www.metla.fi/tiedotteet/2011/2011-05-26-luonnosta-terveytta.htm

Nienstedt W ym. Ihmisen fysiologia ja anatomia, 15. uud. painos. WSOY 2004.

Pekurinen M, Tuominen U, Rontu M-L, Bäckman S, Siikamäki R. Psoriaksiksen hoitokustannukset ja elämänlaatu -tutkimus, PsoriLife-tutkimus. Psoriasisliitto ja Stakes 2007.

Psoriasiskysely. Psoriasisliitto 2011 [viitattu 29.4.2014]. http://www.psori.fi/fin/ajankohtaista/tutkimuksia/

Psoriasisliiton verkkosivut [viitattu 8.5.2014].
http://www.psori.fi

Psoriasisliiton verkkosivut. Hoitosanastoa [viitattu 8.5.2014].
http://www.psori.fi/fin/psoriasistietoa/hoitosanastoa/

Psoriasisliiton verkkosivut. Tiedote 26.5.2014. [viitattu 28.5.2014].
http://www.psori.fi/fin/ajankohtaista/?nid=441

Salava A. Nokkosihottumat (urtikariat). Lääkärin käsikirja Duodecim 28.5.2013.

Sandberg T. Ihosairaus genitaalialueella. Ihon aika (Iholiitto) 2011;5.

Silvares M, Fortes M, Miot H. Quality of life in chronic urticaria: a survey at a public university outpatient clinic, Botucatu (Brazil). Rev Assoc Med Bras 2011;57:577–82.

Syöpäjärjestöjen verkkosivut. Syöpäsanasto [viitattu 17.4.2014].
http://www.cancer.fi/tietoasyovasta/tiedonlahteita/

Terveyskirjasto. Aikuisten atooppinen ekseema (ihottuma) [viitattu 12.6.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00838

Terveyskirjasto. Alkoholi ja terveys [viitattu 25.5.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01120

Terveyskirjasto. Atooppinen ihottuma ja atopia [viitattu 12.6.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=hpa00051

Terveyskirjasto. Ihottuma [viitattu 25.5.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00233

Terveyskirjasto. Kortisonivoiteet [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=kop00020

Terveyskirjasto. Kuiva iho [viitattu 25.5.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00246

Terveyskirjasto. lhotautien valohoito [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=hpa00050

Terveyskirjasto. Nivelreuma [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00051

Terveyskirjasto. Psoriaasi (iho- ja nivelpsoriaasi) [viitattu 25.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00073

Terveyskirjasto. Spesifisen IgE:n määrittäminen seerumista [17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveysportti/tk.koti?p_artikkeli=dlk00481

Terveyskirjasto. Tupakka ja sairaudet [viitattu 25.5.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk01066

Terveyskirjasto. Ultraviolettisäteily (UV) ja sen vaikutus ihmiseen [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00682

Terveyskirjasto. Unettomuus [viitattu 25.5.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534

Terveyskirjasto. UVA-säteily [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt03637

Terveyskirjasto. UVB-säteily [viitattu 17.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=ltt03638

Terveyskirjasto. UV-valohoito [viitattu 25.4.2014].
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00750

Urtikaria.net-verkkosivusto [viitattu 28.5.2014].
http://urtikaria.net/

Urtikaria-opas. Iholiitto; 2014.

Weller K. ym. Selected urticaria patients benefit from a referral to tertiary care centres – results of an expert survey. JEADV 2013;27:e8–e16.

WHO:n lauselma. Psoriasis. 67 th World Health Assembly, agenda item 13.5. [viitattu 2.9.2014]. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R9-en.pdf

Zuberbier T et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO guideline for the definition, classification, diagnosis, and management of urticaria. Allergy 2018;73:1393-1414.

 

Päivitetty 7.5.2020

Updated: 19-06-2017